Impulsamos a dixitalización das nosas redes

Transición enerxética

Coa axuda do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, estamos a impulsar a dixitalización das nosas redes eléctricas.

En 2021, do total do investimento que realizamos en infraestruturas e mellora da calidade do servizo (270 millóns de euros), destinamos expresamente 40 millóns á dixitalización e automatización da rede, con proxectos de supervisión avanzada en Baixa Tensión, actuacións en Media e Alta Tensión, ciberseguridade e xestión avanzada de activos, entre outros.

En 2022, a cifra prevista de investimento neste tipo de proxectos de dixitalización da rede é de 43 millóns.

Estes proxectos foron presentados para ser cofinanciados pola Unión Europea, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, dentro do seu Compoñente 8: ‘Infraestruturas eléctricas, promoción de redes intelixentes e despregamento da flexibilidade e o almacenamento.’

O grande esforzo investidor para tecnificar e dixitalizar as nosas redes contribuirá de xeito decisivo aos obxectivos da transición enerxética e a descarbonización, xa que permitirá seguir integrando o constante incremento de xeración renovable, o autoconsumo e a xeración distribuída, sempre co compromiso de garantir o servizo en condicións de eficiencia, seguridade e calidade.

Así mesmo, os investimentos en sensorización e dixitalización de infraestruturas permitirannos seguir incrementando a calidade da subministración eléctrica, que no noso caso xa supera nun 35% a media de calidade en España.